06.10.2018 Územní plán Syřenov - úplné znění po změně č.1

Textová část.

 

  

06.10.2018 Územní plán Syřenov - úplné znění po změně č.1

Hlavní výkres.

 

  

06.10.2018 Územní plán Syřenov - úplné znění po změně č.1

Výkres základního členění území.

 

 

06.10.2018 Územní plán Syřenov - úplné znění po změně č.1

Výkres koncepce veřejné infrastruktury.

 

 

06.10.2018 Územní plán Syřenov - úplné znění po změně č.1

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

 

 

06.10.2018 Územní plán Syřenov - úplné znění po změně č.1

Koordinační výkres.

 

  

 21.09.2018 Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Změny č.1 Územního plánu Syřenov a doručení Změny č.1 Územního

plánu Syřenov a Úplného znění Územního plánu Syřenov po změně č.1