23.12.2020     Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření - prodloužení nouzového stavu do 22.01.2021.                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.12.2020    Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021  

Pravidla rozpočtového provizoria obce Syřenov na rok 2021                                                                             

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.12.2020      Rozpočtové opatření č. 3/2020  

Rozpočtové opatření č. 3/2020 obce Syřenov                                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15.12.2020     Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření.                                                                                                  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12.12.2020     Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření - prodloužení nouzového stavu do 23.12.2020.                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 08.12.2020     Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření                                                                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 24.11.2020     Usnesení  vlády ČR o přijetí změny krizového opatření

 

Usnesení  vlády ČR o přijetí změny krizového opatření - maturanti ve škole                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 23.11.2020     MR Tábor

 

   Oznámení zveřejnění - Rozpočet MR Tábor na rok 2021 a dlouhodobý výhled hospodaření                           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 23.11.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

 - Mimořádná  opatření vlády ČR                                                                                                                           

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.11.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

 - Mimořádná  opatření vlády ČR                                                                                                                           

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12.11.2020    MR Tábor - pozvánka  

 Pozvánka na veřejné zasadání zástupců členských obcí MR Tábor, které se uskuteční 19. listopadu

od 15:00 hod. v zasedací místnosti restaurace Nová Ves nad Poplekou  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.11.2020      Pozvánka

 

 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 18.11.2020 od 19:00 hod.  v budově obecního úřadu Syřenov 68 v místnosti obecní knihovny                                                                                                                                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.11.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí změny krizového opatření

 

 - Změna mimořádného  opatření vlády ČR                                                                                                           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.11.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

 - Mimořádná  opatření vlády ČR                                                                                                                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 01.11.2020   Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 - NÁVRH  

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 - návrh                                                                                         

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.10.2020      MR Tábor - Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu  

MR Tábor - návrh rozpočtu na rok 2021, očekávané plnění rozpočtu 2020, střednědobý výhled                   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.10.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

 - Mimořádná  opatření vlády ČR                                                                                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 26.10.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

 - Mimořádná  opatření vlády ČR                                                                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 21.10.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření

 

 - Mimořádná  opatření vlády ČR                                                                                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 21.10.2020      Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - opětovné zavedení některých povinností                            

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.10.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizového opatření  

 - Mimořádné  opatření vlády ČR                                                                                                                      

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.10.2020      Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje  

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje - zajištění péče o děti                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16.10.2020      Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje  

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje - zajištění péče o děti                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13.10.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření  

 - Mimořádná  opatření vlády ČR                                                                                                                      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.10.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření  

 - Mimořádná  opatření vlády ČR platná od 09. a 12. října 2020                                                                      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.10.2020          Nařízení Krajské hygienické stanice pro Liberecký kraj  

            Nařízení KHSLK - opatření ve školách            

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 30.09.2020          Výlukový jízdní řád platný od 07.10.2020 do 12.12.2020  

                        Výlukový jízdní řád platný od 07.10.2020 do konce uzavírky tj. do 12.12.2020.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 30.09.2020          Vyhlášení nouzového stavu České republiky a příjetí krizových opatření  

Vláda ČR vyhlásila od pondělí 05.10.2020   od 00:00 hod nouzový stav státu a to po dobu 30 dní.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15.09.2020      Výlukové jízdní řády od 17.09.2020  

Od 17.9.2020 bude v Nové Vsi n. Pop. uzavřena sil.č. II/284 z důvodu rekonstrukce mostu

v blízkosti zastávky Nová Ves n.Pop.,u Bičíků. Uzavírka je povolena do 12.12.2020.

 V příloze jsou přiloženy výlukové jízdní řády pro autobusové linky 555 a 585 a výlukový

řád náhradní autobusové dopravy za vlak.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15.09.2020      Oznámení o době a místě konání voleb  

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Libereckého kraje                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15.09.2020      MR Tábor - rozpočtové opatření č. 2/2020  

Rozpočtové opatření Mikroregionu Tábor č. 2/2020                                                                      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15.09.2020      Rozpočtové opatření č. 2/2020  

Rozpočtové opatření č. 2/2020 obce Syřenov                                                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.09.2020      Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - opětovné zavedení některých povinností         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.09.2020    MR Tábor - pozvánka  

 Pozvánka na veřejné zasadání zástupců členských obcí MR Tábor, které se uskuteční 10. září

od 15:00 hod.  na MěÚ Rovensko pod Troskami  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.09.2020      Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - opětovné zavedení některých povinností         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.08.2020      Volby do zastupitelstvev krajů - informace  

   Informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Syřenov při volbách do zastupitelstev           

krajů konaných dne 02.a 03. října 2020         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.08.2020      Pozvánka  

   Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 21.08.2020

od 19:00 hod. v pohostinství Na Klepandě                           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 29.07.2020   Veřejná Vyhláška Ministerstva zemědělství  

  Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 23.07.2020   Mimořádné opatření KHS pro Liberecký kraj  

  Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice pro Liberecký kraj - zákaz pobytu a pohybu

bez roušky ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních  sociálních služeb

- platí od 24.07.2020 od  07:00 hod.           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17.06.2020   Veřejná vyhláška Krajského úřadu Libereckého kraje  

  Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 

rozvoje Libereckého  kraje a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.05.2020   Rozpočtové opatření č. 1/2020  

  Rozpočtové opatření č. 1/2020                                                                                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.05.2020   Schválený závěrečný účet Obce Syřenov za rok 2019   

  Schválený závěrečný účet Obce Syřenov za rok 2019                                                             

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.05.2020    MR Tábor-  schválený závěrečný účet za rok 2019   

  Schválený závěrečný účet MR Tábor za rok 2019                                                                    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13.05.2020      Pozvánka  

   Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 22.05.2020

v budově obecního úřadu Syřenov 68 v místnosti obecní knihovny                            

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.05.2020      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2019  

   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Syřenov za rok 2019                                 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.05.2020      Závěrečný účet Obce Syřenov za rok 2019 - NÁVRH  

   Návrh závěrečného účtu obce Syřenov za rok 2019                                                                    

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 30.04.2020      Opatření  vlády ČR  

 - prodloužení mimořádných opatření na hranicích                                                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.04.2020      Veřejná vyhláška  

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Liberecký kraj                                                             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 24.04.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření  

 - Mimořádná  opatření vlády ČR platná od 24. a 27. dubna 2020                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 22.04.2020      Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví- rušení                                                      

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 21.04.2020      Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví- chytrá karanténa                                                       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.04.2020      Nařízení hejtmana Libereckého kraje  

Nařízení hejtmana Libereckého kraje - ruší regulaci v dopravě                                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.04.2020    Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření  

 - ukončení zákazu přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání od 20.04.2020

-  zajištění péče o děti pracovníků finanční správy     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.04.2020    MR Tábor - pozvánka  

 Pozvánka na veřejné zasadání zástupců členských obcí MR Tábor, které se uskuteční 30,04,2020 OÚ Tatobity od 15:00 hod.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15.04.2020    Usnesení a Nařízení  vlády ČR o přijetí krizových opatření  

 - Usnesení vlády - povolání vojáků armády k provádění desinfekce zařízenmí sociální péče

Nařízení vlády  -  zajištění péče o děti pracovníků úřadu práce, ČSSZ a OSSZ      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.04.2020     Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví  

- Nařízení používání ochranných roušek s vyjímkami

 - Nařízení správním úřadům - omezení provozu atd.  

-  Podmínky ukončení povinné karantény

- Nařízení poskytovatelům sociálních služeb                                            

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.04.2020     Usnesení  vlády ČR   

 - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu do 30.04.2020                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.04.2020      Usnesení  vlády ČR o přijetí krizových opatření  

 - Mimořádná  opatření při vstupu na území ČR, opatření k jednání zastupitelstev atd.                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10.04.2020      Nařízení hejtmana Libereckého kraje  

Nařízení hejtmana Libereckého kraje - ruší regulaci v dopravě                                                  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.04.2020      Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR  
 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví - maloobchodní prodej, vyčlenění lůžek, omezení pohybu osob s vyjímkami, ukončení omezení CZECH POINT, zrušení opatření - omezení OPP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.04.2020      MR TÁBOR - záverečný účet 2019 a zpráva o přezkumu za 2019  

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 a závěrečný účet za rok 2019

 Dobrovolného svazku obcí MR TÁBOR        

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 06.04.2020      Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství ČR  

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 06.04.2020      Opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - zápisy  

Opatření MŠMT k zápisu dětí za základních škol

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 06.04.2020      Informace pro občany k třídění odpadů  

Informace jak postupovat při třídění odpadů v případě karantény

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 06.04.2020      Rozhodnutí a Nařízení hejtmana Libereckého kraje  

Koordinace v dopravě - parkovací místa a zajištění ubytovacích kapacit

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 03.04.2020      Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje  

Koordinace ve zdravotnictví

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 31.03.2020      Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví:

 - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje do 11.04.2020

- prodloužení zákazu volného pohybu osob do 11.04.2020                                           

- prodloužení používání ochranných prostředků  (výjimku mají řidiči a děti do 2 let)

- prodloužení omezení výkonu orgánů veřejné moci do 11.04.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 31.03.2020      Mimořádná opatření vlády ČR  

Mimořádná opatření vlády české republiky - opatření při vstupu na území ČR atd.                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.03.2020      Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádné opatření - prodloužení zákazu prodeje do 01.04.2020                                                        

 

 24.03.2020      Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  

Mimořádné opatření - prodloužení omezení pohybu do 01.04.2020                                                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 24.03.2020      Informace pro občany  

Informace pro občany ohledně koronaviru a kontakty na důležitá  místa                                               

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.03.2020      Mimořádná opatření vlády ČR  

Mimořádná opatření vlády ČR                                                                                                                 .

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.03.2020      Rozhodnutí a Nařízení hejtmana Libereckého kraje  

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje - výroba ochranných prostředků

Nařízení hejtmana Libereckého kraje - organizace veřejné hromadné dopravy                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.03.2020      Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR  

Vyhrazený čas jen pro osoby nad 65 let  - v obchodech 07:00 - 09:00 hod.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.03.2020      Mimořádná opatření vlády České republiky  

Zákaz pobytu nebo pohybu všech osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest -  od 19. března 00:00 hod

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.03.2020      Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje  

Přítomnost třetích osob u porodů

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.03.2020      Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje  

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje - zajištění péče o děti a nezletilé

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17.03.2020      Mimořádné opatření hejtmana Libereckého kraje  

Zákaz vstupu do veřejných prostranství bez ochranné roušky - od 18:00 hod dnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16.03.2020          Doplněná mimořádná opatření vlády ČR  

Doplněná mimořádná opatření vlády ČR

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16.03.2020          Omezení úředních hodin MěÚ Semily  

Městský úřad Semily omezuje úřední hodiny na pondělí 08 - 11 hod a středu 13 - 16 hod..  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16.03.2020          Mimořádné opatření vlády   

Mimořádné opatření vlády ČR - omezení volného pohybu osob, omezení úředních hodin a další.  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 16.03.2020          Nařízení hejtmana Libereckého kraje  

Nařízení hejtmana Libereckého kraje - regulace v dopravě  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 14.03.2020          Mimořádné opatření vlády   

Mimořádné opatření vlády ČR - uzavření obchodů a restaurací na dobu 10 dnů

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 13.03.2020          Doporučený postup ČSSZ   

Doporučený postup České správy sociálního zabezpečení pro podání žádosti o ošetřování

při péči o dítě

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12.03.2020          Vyhlášení nouzového stavu České republiky, vyhlášená mimořádná opatření  

Vláda ČR vyhlásila dnes od 14:00 hod nouzový stav státu a to po dobu 30 dní.

Informace pro občany jsou na adrese: 

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12.03.2020          Informace k vyhlášenému nouzovému stavu  

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vyhlášenému nouzovému stavvu           

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.03.2020          Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR   

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - onemocnění COVID-19

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.03.2020            Seznam nemovitostí  ÚZSVM  

Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17.02.2020            Schválený rozpočtový výhled obce Syřenov   

Schválený rozpočtový výhled na období 2021 - 2024

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17.02.2020            Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2020  

Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2020

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 05.02.2020            Pozvánka  

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat v pátek 14.02.2020 od 19:00 hod . v pohostinství Klepanda

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 03.02.2020            MR Tábor - oznámení  

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2020 MR Tábor

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 30.01.2020            Výroční zpráva za rok 2019  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.01.2020     Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2020  
 Návrh rozpočtu obce Syřenov na rok 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.01.2020     Návrh rozpočového výhledu obce Syřenov na rok 2021 - 2024  
 Návrh rozpočového výhledu obce Syřenov na rok 2021 - 2024

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.01.2020     Pozvánka - MR Tábor  

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců členských obcí dobrovolného svazku Mikroregion tábor, které se 

uskuteční 30.01.2020 od 15:00 hod na Městském úřadě Železnice