20.12.2019    Rozpočtové opatření č. 4/2019  

Rozpočtové opatření č. 4/2019

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 09.12.2019    MZe ČR Opatření obecné povahy  

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 03.12.2019    Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020  

Pravidla rozpočtového provizoria obce Syřenov na rok 2020

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.11.2019    Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor  

Zveřejnění záměru Obce Syřenov pronájmu nebytových prostor

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 27.11.2019    Zveřejnění záměru prodeje pozemku  

 Zvěřejnění záměru Obce Syřenov prodeje obecního pozemku

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 26.11.2019    Obecně závazná vyhláška obce Syřenov č. 2/2019  

Obecně závazná vyhláška obce Syřenov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 26.11.2019    Obecně závazná vyhláška obce Syřenov č. 1/2019  

Obecně závazná vyhláška obce Syřenov č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,

kterou se vydává "Požární řád obce Syřenov".

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 25.11.2019    Oznámení o zveřejnění - MIKROREGION TÁBOR  

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu, rozpočtu na rok 2020 a Rozpočtového opatření č. 3/2019

dobrovolného svazku obcí MIKROREGION TÁBOR

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 14.11.2019    Pozvánka  

Pozvánka ne veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 22.11.2019 od 19:00 hodin v pohostinství Na Klepandě

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 04.11.2019   MR Tábor  -  Pozvánka  

Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MR Tábor, které se uskuteční 14.11.2019 na OÚ Tatobity od 15:00 hod.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.11.2019   Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 - NÁVRH  

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 - návrh

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 25.10.2019  Výlukový jízdní řád 29.10.2019 - 01.11.2019 - Změna  

Z důvodu celoplošné opravy silnice Klepanda - Syřenov bude platit výlukový jízdní řád  NE od 29.10.2019 

do 01.11.2019 jak bylo původně sděleno  ale až od 31.10.2019 do 01.11.2019  tj. 2 pracovní dny.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 23.10.2019  Výlukový jízdní řád 29.10.2019 - 01.11.2019  

Z důvodu celoplošné opravy silnice Klepanda - Syřenov bude platit výlukový jízdní řád od 29.10.2019 

do 01.11.2019.

  

 

 23.10.2019  MR Tábor - Návrh rozpočtu na rok 2020  

Návrh rozpočtu MR Tábor na rok 2020

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 23.10.2019  MR Tábor - Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2019  

Očekávané plnění rozpočtu DSO MIKROREGION TÁBOR k 31.12.2019

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 23.10.2019  MR Tábor - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MR Tábor na období 2021 - 2023

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 25.09.2019  Pozvánka  

Pozvánka ne veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 4.10.2019 od 19:00 hodin v pohostinství Na Klepandě

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18.09.2019  Letecké snímky  - Kumburk  

Letecké snímky obce Syřenov pořízené v roce 2019 - Kumburk

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.09.2019  Letecké snímky  - část Syřenov

 

 Letecké snímky pořízené v roce 2019 -část Syřenov

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.09.2019  Letecké snímky - část Žďár u Kumburku

 

 Letecké snímky obce Syřenov pořízené v roce 2019 -

část Žďár u Kumburku              

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.09.2019  Letecké snímky  - část Újezdec

 

 Letecké snímky obce Syřenov pořízené v roce 2019 - část Újezdec             

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.09.2019  Rozpočtové opatření č. 3/2019

 

 Ropočtové opatření č. 3/2019          

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.09.2019       Zveřejnění záměru prodeje pozemků

 

 Zvěřejnění záměru Obce Syřenov prodeje obecních pozemků   

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.09.2019       MR Tábor - rozpočtové opatření č.2

 

 Informace o rozpočtovém opatření MR Tábor č.2       

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.09.2019       Pozvánka

 

 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 18.09.2019 od 19:00                             hod v budově obecního úřadu v Syřenově č.p. 68           

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.06.2019      Rozpočtové opatření č. 2/2019

 

                        Rozpočtové opatření č. 2/2019         

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.06.2019      Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2018 - schválený

 

                        Záverečný účet obce Syřenov za rok 2018  schválený         

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2019      Pozvánka

 

                        Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 19.06.2019 od 19:00                             hod v budově obecního úřadu v Syřenově č.p. 68                

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.05.2019      Autobusové jízdní řády od 1.6.2019 do 11.6.2019

 

  Z důvodu opravy železničního přejezdu na Ploužnici od 1.6. 2019 od 07:00 hod.  do 5.6.2019 do 20:00 hod. a                     opravy železničního  přejezdu v Nové Vsi nad Popelkou od 6.6. 2019 od 07:00 hod do 11.6.2019 do 20:00                           hod platí pro toto období  vylukové jízdní řády 

                      

 

 

 ................................................................................................................................................................................

23.05.2019      Pozvánka MR Tábor

 

                       Pozvánka na veřejné zasedán í zástupců MR Tábor, které se uskuteční 4.6.2019 od 15:00 hod

                      v zasedací místnosti MěÚ Rovensko pod Troskami                                         

 

.............................................................................................................................................................................

22.05.2019      Návrh Závěrečného účtu obce Syřenov za rok 2018

 

                       Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2018  - návrh                                         

 

..............................................................................................................................................................................

22.05.2019      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018

 

                       Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2018                                           

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2019      Rozpočtové opatření č. 1/2019

 

                       Rozpočtové opatření č. 1/2019                                          

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.05.2019      Pozvánka

 

                       Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 17.05.2019

                      od 19:00 hod v pohostinství Na Klepandě                                             

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2019      Veřejná Vyhláška

 

                       Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Liberecký kraj o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2019                                           

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.04.2019      Volby do Evropského parlamentu

 

                         Informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Syřebnov                                             

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.03.2019       MR Tábor - Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh

 

                         Návrh Závěrečného účtu DSO MIKROREGIONU TÁBOR, Zpráva z přezkoumání hospodaření

                         a položkový přehled hospodaření za rok 2018                                      

                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.2019      Pozvánka MR Tábor

 

                         Pozvánka na veřejné zasedání zástupců MIKROREGIONU TÁBOR, které se uskuteční 4.4.2019

                        od 15:00 v restauraci Nová Ves nad Popelkou                                               

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2019      Schválený rozpočet Obce Syřenov na rok 2019 

 

                         Schválený rozpočet Obce Syřenov na rok 2019                                                       

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2019      Schválený rozpočtový výhled Obce Syřenov na rok 2020 - 2023   

 

            Schválený rozpočtový výhled Obce Syřenov na rok 2020 - 2023                                                           

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2019      Pozvánka 

 

                       Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se bude konat 22.02.2019

                      od 19:00 hod v pohostinství Na Klepandě                                                        

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.02.2019      Výroční zpráva za rok 2018  

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.02.2019      Návrh rozpočtu Obce Syřenov na rok 2019    

 

                       Návrh rozpočtu Obce Syřenov na rok 2019                                                           

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.02.2019      Návrh rozpočtového výhledu Obce Syřenov na rok 2020 - 2023   

 

                       Návrh rozpočtového výhledu Obce Syřenov na rok 2020 - 2023                                                           

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.01.2019      Zpráva o uplatňování Územního plánu Syřenov       

 

                        Zpráva o uplatňování Územního plánu Syřenov