Různé

1919 Vysazena lípa svobody dne 26.října

1953 Nová motorová stříkačka pro hasiče v Syřenově

1960 Nová hasičská stříkačka pro Žd'ár

1974 a 1992 Výstava obrazů Antonína Chmelíka

1976 Oficielní povolení divoké skládky v bývalém lomu Javůrek

1996 Znemožněný pokus o těžbu metanu z uhelného ložiska v Syřenově

1999-2000 Vybudování bytů v bývalé škole čp. S 67

2002 Umístění laviček kolem obecních cest


Cesty

1970 Návrh na vyasfaltování cesty od Klepandy ke Kumburku

1998 - 1990 Oprava cesty k lesovně čp. S28 - štěrk, asfaltová drť

2001 Rekonstrukce cesty "po obci" ve Žďáru u Kumburku

2002 Oprava cesty u čp. S32 a S64 - drť,postřik asfaltem a posyp drtí

2002 Oprava cesty u čp. S62 a S51 - drť, 2x postřik, 2x posyp drtí 

2003 Oprava části cesty od Klepandy ke Kumburku - teplá asfaltová drť


 

Telefon

1945 Zřízení telefonu ve Žďáru 

1997 - 1998 Zhotovení telefonního vedení do všech domů


Obecní rozhlas

1951 Stavba po Syřenově

1953 Stavba po Újezdci

1960 Rozšíření i do Žďáru

1960 Nová rozhlasová ústředna

1993 - 1994 Rekonstrukce vedení obecního rozhlasu


Veřejné osvětlení

1951 - 1953 Stavba po Syřenově - žárovky

1951 Stavba osvětlení zastávky ČSD v Brodkách - žárovky

1954 Stavba po Újezdci - žárovky

1959 Veřejné osvětlení rozšířeno - žárovky

1967 Stavba po Žďáru - žárovky

1973 Rekonstrukce - výbojky i do Žďáru

1974 Rekonstrukce na zastávce ČSD v Brodkách - výbojky

1993 Generální oprava v Syřenově vč. nových těles

2002 Stavba osvětlení mezi zástavbou Syřenova a Klepandou


Elektrifikace

1930 Zavedení elektřiny do Syřenova a Újezdce

1954 Zavedení elektřiny do Žďáru u K.

1988 Zřízena nová trafostanice na Klepandě

1993 - 1994 Generální rekonstrukce venkovního el. vedení v Syřenově


Sochy

1901 Socha Panny Marie v Syřenově postavena-sochař Ant. Sucharda

1926 Pomník padlých v Syřenově - sochař Steklík z Lomnice n.P.

1926 Oprava sochy Panny Marie a dvou křížů v Syřenově - Steklík

2000 Oprava sochy Panny Marie ve Žďáru


JZD ZEOS

1950 Ustanoveno JZD Syřenov

1957 Stavba kravína dolního (starý)

1960 JZD rozšířeno o obec Žďár u Kumb.

1961 Sloučení JZD Syřenov s JZD Nová Ves nad Popelkou

1976 Sloučení JZD Nová Ves nad Pop. a JZD Lomnice nad Pop.

1973 - 1975 Stavba kravína velkého


Tenisový kurt

1984 - 1992 Stavba tenisového a dětského hřiště

1989 - 1991 Osvětlení tenisového hřiště

2001 Rekonstrukce tenisového hřiště


Prodejna

1974-1975 v akci "Z" postavena prodejna na místě čp. S 38

1975-1975 Budova prodána družstvu Jednota

1993-1993 Prodejna zavřena a nahrazena pojízdnou

1994-1994 Pojízdná prodejna ukončila svou činnost 1995-1997 Provizorní malá prodejna v čp.S 17 -Zákoutský 

1997 Prodejna koupena, rekonstruována a zahájen prodej 1998 Dokončena stavba bytu nad prodejnou


Silnice

1907 - 1910 Stavba silnice Brodka - Újezdec po hranice jičínského okresu

1924 -1925 Stavba silnice do Krsmole a Nové Paky 1980 Rozšíření křižovatky Brodka-Syřenov-Krsmol


Zatrubnění potoka

1970 Zatrubnění potoka u domu čp. S 17

1978 - 1980 Zatrubnění potoka od čp. S13 k čp. S11 a podél čp. S 56

1990 Zatrubnění části příkopu podél silnice od čp. S 21 směr k čp. S 26


Protipožární nádrž

1950 - 1952 Zhotovení nádrže v Syřenově

1960 Vybudována nádrž v Dolečkách "Lipno"

1960 - 1961 Zhotovení protipožární nádrže v Újezdci

1969 - Vybetonování dna nádrže

1973 Nádrž v Syřenově upravena pro možnost koupání

1984 Znemožněno koupání v Syřenovské nádrži pro znečištění přítok.vody

2003 Nádrž v Dolečkách "Lipno" zrušena


Stavba vodovodu

1934 - Stavba vodovodu s trkačem pro čp.S38,S39,S41, a S68

1965 Stavba vodovodu JZD z pramene v Dolečkách

1965 - 1967 Stavba vodovodu ve Žďáru u Kumburku

1966 Stavba vodojemu JZD

1966  Stavba skup.vodovodu samospádem pro čp. S1,S49,S51,S52,S62

1974 Zhotovení vrtu JZD v Dolečkách

1976 Stavba obecního vodovodu v Syřenově

1976 Stavba obecního vodovodu v Syřenově 

1979 Stavba vodojemu JZD U borovičky

1983 Zhotovení vrtu SY-10 mezi potokem Černá a silnicí

1993 - Namontování vodoměrů v domech s obecním vodovodem

1990 - 1994 Propojení vodojemu JZD v Syřenově s vodojemem ve Žďáru