V současné době naše obec nedisponuje nemovitostmi k pronajmutí.