Založení sboru

Sbor byl založen 9. března 1894. Sbor založilo 40 občanů Syřenova. Podle tehdejších stanov byl veden jako zakládající, kdo zaplatil alespoň 5 zlatých (těch bylo 10), ostatní byli přispívající a platili 20 až 80 grošů.


Historie hasičského sboru

První ruční stříkačka byla zakoupena pravděpodobně již v roce 1893. Hned v prvním roce založení sboru dostal sbor od pojišťovacího ústavu v Lomnici 20 zlatých „ za statečné hájení hospodářského stavení „ při hašení požáru v Syřenově č. p. 44. V následujících čtyřech desítkách let se objevují četné zápisy o zásazích u požárů nejen v Syřenově, ale i v přilehlých obcích, což vypovídá o nutnosti existence sboru v dobách , kdy požárů bylo mnoho a profesionální hasičské sbory ještě nebyly. Je dochována spousta zápisů o peněžních darech pojišťoven i vlastníků budov do hasičské pokladny za hájení majetku při požárech.První výkonnější motorová srříkačka , která práci dobrovolných hasičů výrazně zefektivnila, byla zakoupena s přispěním daru MNV a divadelního spolku v Syřenově v roce 1953. Byl to typ PPS8 tehdy za 27.400 Kč. Sirena byla zakoupena roku 1963.Hasiči neplnili jen činnost hašení požárů, ale i společenskou. Za zmínku stojí například župní sjezd k 10- tému výročí založení sboru, kdy se v Syřenově sešlo 22 sborů a 384 členů ve stejnokrojích. Členové sboru od roku 1897 téměř každý rok sjezdů i v jiných obcích.Sbor v Újezdci ( který je v současnosti se Syřenovským spojen) byl založen 15. ledna 1896 13-ti členy. Zachovala se kniha zápisu a účetní , kde jsou zapsány stanovy sboru. Je zde i doslova opsáno schválení sboru C.K. místodržitelstvím v Čechách. Sbor se skládal ze členů čestných, zakládajících skutečných přispívajících a činných.První stříkačka byla zakoupena 1894 před založením sboru. V účetní knize je rovněž spousta zápisů o zásazích hasičů, o darech do pokladny za hájení majetku, o pořádání plesů a divadel.Zápisy z historie sborů z doby válečné a poválečné se nedochovaly, protože paradoxně shořely při jednom z požárů v obci.


Současnost hasičského sboru

V posledních letech se hasiči v Syřenově věnují především preventivním činnostem, hlavně preventivním prohlídkám komínů a topidel u trvale žijících obyvatel i u chalupářů.Každým rokem se hasiči účastní okrskových soutěží. V posledních letech se střídají s okolními obcemi v pořádání společných námětových zásahů na různé typy objektů v obcích. S hasičskými sbory v okolních obcích ve Žďáru u Kumburku, v Nové Vsi nad Popelkou, ve Zboží a v Bradlecké Lhotě naši hasiči spolupracují a vzájemně se účastní výročních valných hromad i ostatních pořádaných akcí a soutěží.Členové sboru se také aktivně zapojují do brigádnických akcí v obci ve spolupráci s Obecním úřadem.V kulturní oblasti se pak v Syřenově každoročně pořádá jeden Hasičský ples a během roku několik tanečních zábav. Všechny tyto akce jsou pořádány za aktivní pracovní i finanční účasti hasičů.Syřenovští hasiči také přispívají na pořádání akcí a výletů pro děti a mládež. K 31. 12. 2002 sbor dobrovolných hasičů čítá 45 členů všech věkových kategorií.